ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ENGLISH
Αρχική/OCT/RS – 3000 Advance 2

RS – 3000 Advance 2

Σύστημα Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής RS-3000 ADVANCE 2

  • SLO OCT για μέγιστη επαναληψιμότητα και υψηλή ανάλυση εικόνων
  • Υψηλή ταχύτητα σάρωσης 85.000 A-scan/sec
  • Αναβαθμίσιμο οποιαδήποτε στιγμή σε OCT-Angiography
  • Συνοδεύεται από module προσθίου ημιμορίου
  • Έγχρωμη οθόνη LCD με δυνατότητα αλλαγής της κλίσης
  • Συνδέεται με το πρόγραμμα NAVIS-EX

 

Επιπλέον χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Λειτουργία Tracing HD Plus

Με τη λειτουργία αυτή υπάρχει παρακολούθηση των κινήσεων του οφθαλμού σε πραγματικό χρόνο διατηρώντας την θέση σταθερή με σκοπό την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα κατά τη λήψη. Η λήψη προκύπτει από την επεξεργασία έως 120 εικόνων και συνδυάζεται με τις σαρώσεις Macula Multi, Radial και Ultra Fine ευαισθησία για αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης και μεγάλης αντίθεσης. Η λειτουργία αυτή μας δίνει απόλυτη ακρίβεια στην περίπτωση που ο γιατρός θέλει να συγκρίνει δύο εικόνες προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της ασθένειας μετά τη θεραπεία. Για την εξέταση της εξέλιξης συγκεκριμένης περιοχής χρησιμοποιείται η λειτουργία Select and Rescan Mode (SR Mode).

Εξέταση ασθενών με καταρράκτη

Σε περιπτώσεις ασθενών με θολά οπτικά μέσα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη Regular σάρωση για μεγάλη ταχύτητα λήψης ενώ για μεγαλύτερη ευαισθησία επιλέγει μεταξύ των Fine και Ultra Fine αυξάνοντας τον χρόνο λήψεως.

En Face απεικόνιση

Η En Face χρησιμοποιείται για προχωρημένες μελέτες στις παθολογίες του αμφιβληστροειδούς συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη λειτουργία των φωτοϋποδοχέων, το αμφιβληστροειδικό και το χοριοειδικό αγγειακό δίκτυο.

Ανάλυση Γλαυκώματος

Με την σάρωση Disc Map γίνεται εξέταση της κεφαλής του οπτικού νεύρου (ONH) και της στοιβάδας των νευρικών ινών (RNFL) ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής των ορίων του οπτικού νεύρου για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό του C/D. Ακόμα υπάρχει ενσωματωμένη Normative Database 9mm X 9mm για την ανάλυση του πάχους από τον οπτικό δίσκο έως την ωχρά όπου εξετάζεται και η στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων.

Σύγκριση και εξέλιξη του Γλαυκώματος

Το OCT διαθέτει τη λειτουργία Torsion Eye Tracer (TET) η οποία κατά τη διάρκεια της λήψης, μας δίνει απόλυτη ακρίβεια εξετάζοντας το ίδιο σημείο με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι σημαντικό κατά τη σύγκριση δύο εικόνων κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης ασθενειών. Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει και τη διόρθωση περιπτώσεων οφθαλμών με κλίση. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης μέσα από μεγάλο πλήθος επισκέψεων του ασθενούς (έως 50) αναλύοντας τις μεταβολές που υπάρχουν σε παχυμετρικούς χάρτες, καμπύλες και γραφήματα.                                                     

AngioScan

Η αναβάθμιση της OCT αγγειογραφίας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στην απεικόνιση και τη διάγνωση τόσο του οπτικού νεύρου όσο και της ωχράς κηλίδος. Χρησιμοποιεί τη λειτουργία Tracing HD plus ενώ διαθέτει και ειδικό λογισμικό για την αφαίρεση των σφαλμάτων που προκαλούνται λόγω της κίνησης του οφθαλμού. Στην περιοχή της ωχράς μπορεί να απεικονίσει 7 διαφορετικά στρώματα διαφορετικού βάθους το καθένα (Vitreous, Superficial, Deep, Outer retina, ORCC, Choriocapillaris, Choroid) ενώ στο οπτικό νεύρο σε 4 (Vitreous, Nerve head, Radial peripapillary capillary plexus (RPCP), Lamina cribrosa). Το εύρος σάρωσης μπορεί να κυμανθεί από 3mm X 3mm έως 9mm X 9mm. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει σύνθεση των επιμέρους εικόνων αγγειογραφίας αυτόματα με τη λειτουργία Panorama που φτάνει έως 12mm X 12mm.

Χάρτες πυκνότητας αγγείων/ροής & FAZ

Η μέτρηση των αγγείων σε κάθε στοιβάδα βοηθά στην αξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου και των επιπτώσεων τους στη διάρκεια της θεραπείας. Η ανάλυση γίνεται μέσα από μετρήσεις στους χάρτες πυκνότητας των αγγείων και της ροής. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και μετρήσεων του σχήματος της FAZ (Fovea Avascular Zone)                                                                

Εξέταση προσθίου

Με την προσθήκη ενός φακού υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης του προσθίου ημιμορίου. Οι εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι: παχυμετρία σε χάρτη 6.00mm X 6.0mm, απεικόνιση της γωνίας προσθίου θαλάμου με δυνατότητα υπολογισμού του εύρους ανοίγματος σε μοίρες, του AOD500 και TISA 500.

Λογισμικό NAVIS-EX

Μέσω του προγράμματος ο εξεταστής μπορεί να αποθηκεύει την ανάλυση και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να δει τις φυσιολογικές τιμές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο μέσω DICOM πρωτόκολλο επικοινωνίας.