ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ENGLISH

Binocular Loupes

Χειρουργικές Λούπες HR/HRP/C

  • Υψηλή ποιότητα κατασκευής
  • Η μεγέθυνση είναι σταθερή και μπορεί να επιλεγεί μεταξύ της 2.3Χ, 2.5Χ, 3.5Χ, 4Χ & 6Χ μεγέθυνσης.
  • Η απόσταση εργασίας είναι σταθερή και μπορεί να επιλεγεί μεταξύ των αποστάσεων 250mm, 340mm, 420mm, 450mm & 520mm.
  • Στις λούπες HR και HRP μπορεί να προστεθεί LED φωτισμός οποιαδήποτε στιγμή προσφέροντας ανεξαρτησία στον χειρουργό.
  • Οι λούπες μπορούν να στηριχθούν επάνω σε 4 διαφορετικά στηρίγματα καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε χειρουργού.
  • Μεγάλο πλήθος εξαρτημάτων όπως προστατευτικά καλύμματα φακών, θήκες μεταφοράς, σκελετός για την κατασκευή γυαλιών με τη διόρθωση του χειρουργού, αποστειρωμένα άκρα για αλλαγή της θέσης της λούπας στο χειρουργείο