ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ENGLISH

Αναλώσιμα Ιατρείου

Αναλώσιμα Ιατρείου Entod Research Cell UK, Haag Streit International

  • Strips Φλουροσεΐνης (100τμχ/κουτί)
  • Strips Schirmer Tear test (100τμχ/κουτί)
  • Methosel 30g
  • Πρίσματα τονομέτρου μίας χρήσεως (100τμχ/κουτί)
  • Χαρτάκια εκτύπωσης
  • Χαρτάκια υποσιαγώνου