ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ENGLISH
Αρχική / Haag Streit International

Haag Streit International

Κατασκευάστρια εταιρεία σχισμοειδών λυχνιών, οπτικών πεδίων, τονομέτρων επιπεδώσεως, οπτικών βιομετριών, οφθαλμολογικών μονάδων, εξεταστικών και χειρουργικών φακών καθώς και αναλωσίμων.