You are reading Greek Language Go to English Language

Χειρουργικά Όργανα

GYC - 1000

Πράσινο Laser

Nidek Japan

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Γενικός Σχεδιασμός

To NΙDEK GYC-1000 χρησιμοποιεί ένα συμπαγές laser διοδίου για να επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του laser και η βέλτιστη αποτελεσματικότητα σε εκπομπή χαμηλής θερμότητας.

To laser GYC-1000 μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε τυποποιημένη πρίζα τοίχου και δεν χρειάζεται εξωτερική σύνδεση αναμετάδοσης για τη λειτουργία του, κι όμως επιτυγχάνει υψηλή απόδοση ισχύος (μέγιστο 1700mW στον κερατοειδή). Το ειδικά σχεδιασμένο σιωπηλό σύστημα αερόψυξης του GYC-1000 ελαχιστοποιεί τα τυπικά προβλήματα συντήρησης που είναι συνήθη στην κλασσική τεχνολογία με σωλήνα πλάσματος.

Είναι το μικρότερο πράσινο laser στην παγκόσμια αγορά

Η συμπαγής κονσόλα του (Π 215 Χ Β 280 Χ Υ 90χιλ) και το χαμηλό της βάρος (6,7κιλά)  προσφέρει τη μέγιστη λειτουργική ευελιξία και προσαρμοστικότητα θεραπείας από το γραφείο στο χειρουργείο.

Οι χαμηλότερες δυνατές απαιτήσεις ρεύματος

Η νέα τεχνολογία  - ΙTC λειτουργία (Τεχνολογία Ευφυούς Θερμικού Ελέγχου) ελαττώνει τις απαιτήσεις ρεύματος, προσφέροντας βέλτιστο και οικονομικό έλεγχο της θερμοκρασίας κάτω από τη διαχείριση του επεξεργαστή.

Το χαρακτηριστικό «αμέσως σε λειτουργία» (instant on) του GYC-1000 εκμηδενίζει το χρόνο προθέρμανσης, και ο ρυθμός επανάληψης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 0,1 έως 1,0 (10 ρυθμίσεις) για ταχεία λειτουργία. Το GYC-1000 είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά “Power on demand” (ισχύ μόλις ζητηθεί) για τον ταχύτερο δυνατό χρόνο ανταπόκρισης, προσφέροντας οικονομική χρήση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η πιο αθόρυβη φωτοπηξία στην αγορά

Οι νέες τεχνολογίες DWC &  IFC ελαττώνουν το θόρυβο κατά την φωτοπηξία:

Λειτουργία DWC (Έλεγχος ψηφιακού κύματος) (digital wave control)

H λειτουργία DWC μειώνει το μηχανικό θόρυβο καθώς η κίνηση OPEN/CLOSE του εσωτερικού κλείστρου δεν είναι πλέον απαραίτητη. Το GYC-1000 ελέγχει το κύμα του laser με ψηφιακό σήμα από τον επεξεργαστή.

Λειτουργία IFC (Eυφυής έλεγχος ανεμιστήρα)

Ο επεξεργαστής περιοδικά παρακολουθεί την εσωτερική θερμοκρασία, και μειώνει το θόρυβο ελέγχοντας το On/off του ανεμιστήρα ψύξης. Eπιπρόσθετα, το GYC-1000 ενσωματώνει ένα λιγότερο θορυβώδη ανεμιστήρα έτσι το σύστημα είναι ήσυχο ακόμη κι όταν δουλεύει ο ανεμιστήρας.
Διαφορά θορύβου:
(αύξηση από το θόρυβο δωματίου)
Προηγούμενο GYC 16.7db
GYC-1000  1.6db

Aφαιρούμενο πάνελ ελέγχου

Το συμπαγές πάνελ ελέγχου του GYC-1000 είναι συνδεδεμένο με ένα καλώδιο κι έτσι αποκολλάται από το κύριο σώμα της μονάδας.
Η φωτεινή ψηφιακή απεικόνιση με βέλτιστο φωτισμό φόντου παρέχει ευκολότερο χειρισμό σε σκοτεινό χώρο.

Με μία μονάδα παροχής σχισμοειδούς λυχνίας, η ένδειξη του μεγέθους κηλίδος στο πάνελ ελέγχου δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και επιβεβαίωσης όλων με μία κίνηση.

Αληθές Συνεχόμενο Κύμα (CW)

To συμπαγούς κατάστασης laser του GYC-1000 είναι ένα αληθώς συνεχόμενο κύμα (CW) όχι laser με παλμούς.  Η παροχή laser CW εξασφαλίζει προβλεπόμενα αποτελέσματα της θεραπείας εκμηδενίζοντας τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τα συστήματα παλμικών laser.

532nm πράσινο laser

Η επαρκής, ασφαλής φωτοπηξία είναι η σφραγίδα του GYC-1000. η ακτίνα laser των 532nm περνά μέσα από τα οφθαλμικά μέσα με χαμηλή ελάττωση για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια ισχύος.
- Υψηλότερη απορρόφηση από την χρωστική επιθηλιοπάθεια, και οξειδωμένη αιμοσφαιρίνη.
- Χαμηλότερη απορρόφηση από την ξανθόφυλλη χρώση.

Θεραπεία με ακρίβεια

Ο χρόνος έκθεσης των συμβατικών laser μπορεί να ρυθμιστεί σε διαβαθμίσεις ανά 0,10 του δευτερολέπτου, από 0,10 έως 1,00 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος έκθεσης του

GYC-1000 μπορεί να ρυθμιστεί σε διαβαθμίσεις ανά 0,05 του δευτερολέπτου, από 0,10 έως 0,50 δευτερόλεπτα, που είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη γκάμα
φωτοπηξίας. Οι τελειότερες ρυθμίσεις παρέχουν ακριβέστερη θεραπεία για τους ασθενείς.

Χρόνος έκθεσης:
0,01-0,10s (διαβάθμιση ανά 0,01s)
0,10 – 0,50 (διαβάθμιση ανά 0,05s)
0,50-1,00 (διαβάθμιση ανά 0,10s)
1,00-3,00 (διαβάθμιση ανά 1,00s)

Xαρακτηριστικά ασφαλείας

Το GYC-1000 έχει μία ποικιλία χαρακτηριστικών ασφαλείας: είναι εφοδιασμένο με ένα φίλτρο που μειώνει την ισχύ του αντανακλούμενου πράσινου laser στο 1/104
ή λιγότερο. Η λειτουργία ένδειξης σφάλματος απεικονίζει τη φύση του σφάλματος που απαντάται στην ένδειξη χρόνου επάνω στο πάνελ ελέγχου. Το σύστημα πραγματοποιεί μία αυτοδιάγνωση για να παρακολουθείται η κατάστασή του, και επιπλέον.

Προαιρετικές Μονάδες Παροχής του GYC-1000

Moνάδα παροχής σχισμοειδούς λυχνίας

NIDEK Slit lamp SL-1800 type) Μέγεθος κηλίδος: 50-500μm συνεχώς μεταβαλλόμενο
Μονάδα προστατευτικού φίλτρου (μηχανοκίνητη/ χειροκίνητη)

Συνδεόμενη μονάδα παροχής σχισμοειδούς λυχνίας

Συνδεόμενη στην υπάρχουσα σχισμοειδή λυχνία. ZEISS συνδεόμενη (σε ZEISS 30SL/M, 125/16)
Μέγεθος κηλίδας 50-500μm συνεχώς μεταβαλλόμενο
Μονάδα προστατευτικού φίλτρου (μηχανοκίνητη/ χειροκίνητη)
HAAG συνδεόμενη σχισμοειδής λυχνία (σε Haag Streit 900BM)
Μέγεθος κηλίδος: 50-500μm συνεχώς μεταβαλλόμενο

Μονάδα παροχής ενδοφωτοπηξίας

Μέγεθος κηλίδος: 400μm (άκρη του Probe)

Moνάδα παροχής έμμεσου διόφθαλμού οφθαλμοσκοπίου

ΗΕΙΝΕ ΩΜΕΓΑ 180
Μέγεθος κηλίδος: 180 (WD300)- 520 (WD 700)μm
Ρυθμιζόμενη απόσταση εργασίας επιτρέπει αποτελεσματική φωτοπηξία στην πιο ευνοϊκή απόσταση.

Μονάδα παροχής μονόφθαλμου έμμεσου οφθαλμοσκοπίου

ΝΕΙΤΖ BS II
Μέγεθος κηλίδος: 262 (WD 300) -752 (WD700)μm
Η φωτοπηξία είναι δυνατή με μονόφθαλμο έμμεσο οφθαλμοσκόπιο

Συνδυασμένη μονάδα παροχής

Συνδεόμενo με Nidek YC-1300/1400/1600/1800
Διπλής εφαρμογής συνδυασμός φωτοπηξίας / συστήματος Yag laser